Muring og rehabilitering av piper

Vi samarbeider med Riksantikvaren ifbm restaurering av antikke ovner. Restaurerings arbeidet  foregår på originalt gammelt vis hvor gamle ovner blir som nye.
I fredede bygninger går vi inn og løser de fleste utfordringer så både Riksantikvar og feier blir tilfreds.

Be om tilbud

Vi tilbyr gratis befaring på de fleste jobber slik at vi kan få gitt deg en korrekt fast pris på arbeidet.